Geschiedenis papiergeld

Tip

Helaas, geen tips!


Informatie over:

- Geschiedenis papiergeld

- Penningkabinet

- Papiergeld

- Muntgeld

- Geschiedenis geld

Welkom op Geschiedenis van Papiergeld

Welkom op de geschiedenissite van Bankpapier!Geschiedenis algemeen. De Chinezen waren de eersten die het 'papiergeld' introduceerde. Het eerste Europese papiergeld komt op in Zweden rond 1700. Op de vroegere Nederlands bankbiljetten stond te lezen dat de bank aan toonder betaald. Voordat hiervan sprake was betaalde de bank, althans gelieerde banken, zogenaamde wissels op naam uit. Wissels konden worden ingeleverd aan diegene op wiens naam de wissels stonden. Zo creeerde men een veilige betalingsomgeving voor bijvoorbeeld handelsreizigers en de rijken. Een eventuele overvaller had niets aan de wissels op naam!

De geschiedenis van het geld in Nederland gaat terug tot 1279. Nederland was toen nog niet het land zoals wij dat nu kennen, maar daarover zal ik hier niet verder ingaan. Vanaf het jaar 1279 werd de eerste gulden in gebruik genomen en als wettig betaalmiddel ingevoerd. Deze gulden heette toen ter tijd nog Florijn. Deze naam die de eerste gulden droeg is terug te voeren op de Florijnse Lelie - uit het wapen van Jan III van Brabant - die de munt sierde. De Hollandse gulden werd in 1378 ingevoerd onder Graaf Willem V.

De Bank van Amsterdam bracht rond 1640 verhandelbare certificaten in omloop.

Op de eerste Nederlandsche bankbiljetten stond geschreven 'De Nederlandsche Bank betaalt aan toonder...' Hieruit blijkt dat het papiergeld of het bankbiljet feitelijk niets meer was dan een schuldbekentenis.

Hebt u aanvullingen, tips of vragen mailt u dan naar Bankpapier.com!