Het 250 Gulden bankbiljet

Beste bezoeker/verzamelaar,

Hieronder treft u een afbeelding van het in Nederland uitgegeven bankbiljet van 250 Gulden. In totaal is er slechts 1 coupure in omloop gebracht en wel in 1985. Wij hopen dat we u op deze manier extra verzamelinformatie kunnen verschaffen.250 Gulden 1985