Hoofdpagina

Bankbiljet nader beschouwd!

Hierboven ziet u een afbeelding van een 1 Dollar biljet uit de Verenigde Staten, series 2001. Als u met uw muis over de afbeelding beweegt ziet u ook de achterzijde van het betreffende bankbiljet.

Kenmerken:

Onder de serienummers op de Dollar biljetten treft u coderingen aan. Deze coderingen staan voor de bank van uitgave. Zo staat op dit biljet de code D, dat betekent dat het biljet is uitgegeven door de National Reserve Bank van Philadelphia.

Andere coderingen zijn: A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12. Deze nummers staan respectievelijk voor Boston, New York, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas en San Fransisco.

Copyright Bankpapier.com - 2005/2007 -